Продукти
Настилки за детски площадки

Настилки за детски площадки

Специализираните настилки за детски площадки могат да бъдат на плочи и непрекъснати, така наречените саморазливни каучукови настилки, които се изработват на място.

Според дебелината на настилките те са подходящи за различни височини на падане. Тези височини се определят съгласно Европейски стандарт ЕN 1177. Дебелина на настилката е пряко обвързана с височината на детските съоръжения на площадката.