Проекти
Футболно игрище – гр. София

Изкуствена трева за футбол “трето поколение” FIFA 1* – 870 кв.м.
Оградна мрежа – 120 л.м.
Спортно оборудване

1
2
3
4
5
6
7