Проекти
гр. София Телескопични Трибуни

Доставка и монтаж на професионални спортни телескопични трибуни – дължина 15,40 л.м., височина 3,20 л.м.
Широчина в разпънато състояние – 7,42 л.м. Широчина в прибрано състояние – 0,92 л.м.

Доставка и монтаж на спортни седалки и метална конструкция за постоянна трибуна.

Трибуната отговаря на всички Европейски Норми за безопастност на спортни съоражения.

Telescopic bleachers 1
Telescopic bleachers 2
Telescopic bleachers 3
Telescopic bleachers 4
Telescopic bleachers 5
Telescopic bleachers 6
Telescopic bleachers 7
Telescopic bleachers 8